Nástřik PUR pěny

Nástřik PUR pěny obecně

Kvalita výsledného díla při nanášení polyuretanové chytré pěny závisí plně na znalostech a odpovědnosti personálu.
Obecně platí, že při nástřiku PUR chytré pěny je potřeba dodržet klimatické podmínky. A to hlavně teplotu podkladu a vzduchu alespoň 15°C, při současném dodržení maximální relativní vlhkosti do 70 %. Při práci venku je nutno počítat i s větrem, který hlavně na vyšších budovách může působit nevyzpytatelně. Obecně platí, že pěnu je možno aplikovat při rychlostech menší než 6m/s.
Na střeše je nutno dodržet spádování minimálně 3%.
Vlastní nástřik PUR pěny je nutno provádět velice zkušeným pracovníkem, který nanáší rovnoměrně materiál na střechu. Tloušťka jedné vrstvy je od cca 10 do maximálně15 mm.Větší tloušťka by způsobila rychlejší reakci a hrozí zde nebezpečí nesoudržnosti vrstev. Celková nejnižší tloušťka izolace aplikovaná na střechy je 30 mm. Nižší tloušťku nelze z technologických důvodů a nízké trvanlivosti aplikovat.

Důležitá je i příprava podkladu před prací. Zvláště nevhodné nebo zkorodované klempířské prvky je nutno vyřešit před aplikací. Hromosvodová síť je zpět pokládána na hotovou krytinu.
Každá venkovní polyuretanová izolace musí být opatřena UV filtrem, který chrání před slunečními paprsky. Kvalita UV filtru rozhoduje o životnosti a i záruce. (viz druhy UV filtrů - ceník).

Přednosti PUR chytré pěny

• dokonale vodotěsná
• lehká a přesto pevná
• zabraňuje tepelným ztrátám
• zdravotně nezávadná
• neohrožuje životní prostředí
• odolná proti mikrobům a plísním
• odolná vůči agresivní atmosféře
• snižuje náklady na vytápění
• šetří náklady na údržbu objektu
• zkracuje lhůtu výstavby, nebo rekonstrukce objektu
• zvýšení tepelného odporu
• dokonalá izolace všech střešních detailů
• zmenšení, příp. odstranění dilatačního pohybu střechy
• zvýšení zvukotěsnosti
• minimální zatížení stávající konstrukce
• velká rychlost realizace
• dlouhá životnost
• rychlá ekonomické návratnost
• stříkaná PUR pěna je nejefektivnější řešení
• cenově výhodná !


Srovnání z hlediska tepelné izolace

Srovnání z hlediska tepelné izolace

1 .30 mm PUR
2. 58 mm polystyren
3. 70 mm minerální vlna
4. 83 mm korek
5. 235 mm měkké dřevo
6. 285 mm tvrdé dřevo
7. 550 mm pórobeton
8. 1050 mm cihlová zeď


Technické parametry tvrdé pur pěnyVlastnosti Jednotka   Norma
Měrná hmotnost kg/m3 60 DIN 53 420 - ČSN 645411
MECHANICKÉ VLASTNOSTI
Pevnost v tlaku N/mm2 0,40 DIN 53 421 - ČSN 645443
Pevnost v tahu N/mm2 0,85 DIN 53 430
Pevnost v ohybu N/mm2 0,70 DIN 53 423 - ČSN 645443
Pevnost ve střihu N/mm2 0,30 DIN 53 422
E-modul N/mm2 12 DIN 53 457
TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Součinitel telepné vodivosti (lambda)
(měřená hodnota)
W/m. K 0,024 DIN 53 612 - ČSN 727010
Lineární koeficient roztažnosti
(pro měrnou hmotnost 30 až 60 kg/m3)
1/K 8 až 5.10-5 DIN 53 612 - ČSN 727010
Odpor difuze vodních par
(pro měrnou hmotnost 30 až 100 kg/m3)
m 30 až 100 DIN 53 615 - ČSN 645425
Nasákavost (při 20 °C)
po 24 hod.
po 28 dnech

objem. %
objem. %

do 2 max. 5
do 2 max. 5
DIN 53 433 - ISO 4590


Obrysová stabilita (při -30 °C) objem. % 0,0 až 0,2  
Teplotní rozsah
- krátkodobě
°C
°C
-200 až +140
+250
 
Hořlavost
Specifické teplo

kj/kg. K
kcal/kg. °C
B2
1,382
0,33
DIN 4102 - ČSN 730862


U Katovny 58, 412 01 Litoměřice, tel: 416 735 696 email: fase@fase-sro.cz | pur pěna
Nezávazná kalkulace nástřik pěny pur

Vyrobilo © Tvorba www stránek Chabera

odkazy: Webhosting
podlahové krytiny